Regler/Klasser

TÄVLINGSREGLER

Vi följer Svenska FF:s tävlingsregler. Dock finns några undantag från de nya nationella spelreglerna. Klicka på länken nedan och läs igenom!

Regler - Svenska


2019 spelar vi följande klasser
Pojkar:Flickor:

P16 födda 2003 - 11-manna (klass A)
P15 födda 2004 - 11-manna (klass B)
P14 födda 2005 - 11-manna (klass C)
P14 födda 2005 - 9-manna (klass D)
P13 födda 2006 - 9-manna (klass E)
P12 födda 2007 - 7-manna (klass F)
P11 födda 2008 - 7-manna (klass G)
P10 födda 2009 - 7-manna (klass H)
P9  födda 2010  - 5-manna
P8  födda 2011  - 5-manna
P7  födda 2012  - 5-manna 

F16 födda 2003 - 11-manna (klass I)
F15 födda 2004 - 11-manna (klass J)
F14 födda 2005 - 11-manna (klass K)
F14 födda 2005 - 9-manna (klass L)
F13 födda 2006 - 9-manna (klass M)
F12 födda 2007 - 7-manna (klass N)
F11 födda 2008 - 7-manna (klass O)
F10 födda 2009 - 7-manna (klass P) #
F9   födda 2010 - 5-manna
F8   födda 2011 - 5-manna
F7   födda 2012 - 5-manna


#Klass P:
Endast spel lördag och söndag

#Sammandragsfotboll under Eskilscupen:
7-9åringar spelar endast lördag på Olympia 1 och 5.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Grova bestraffningsärende kan föranleda att ärendet även tas upp inom lagets egna distriktsförbund för vidare bestraffning även efter Eskilscupen.


DOMARE
Turneringens domare kommer till största delen från Skånes fotbollsdomarförbund.
Vi har även ett antal domare från andra distrikt.

SANKTION
Turneringen är sanktionerad av Skånes FF och Svenska FF.


SPELTID
Speltiden är 2x15 minuter i 7-manna klasserna och 2x20 minuter i 9- och 11-manna klasserna. Cupmatcher avgörs direkt med straffsparkar på separata straffplaner.


7-manna resultatlöst
Läs mer om hur sjumanna klasserna spelas i detta förtydligande:


Så spelas 7-manna