Anmäl lagets deltagande före  1 juni via Eskilscupens hemsida. 
Varje tävlingsklass har en kvot uppdelad på skolövernattande lag, lag med hotellboende och lokala lag utan övernattning med olika prisupplägg för startavgiften. Därför kan en klass/kategori fyllas innan anmälningstidens utgång. Reservlista upprättas efter betald anmälan. Utöver startavgiften tillkommer en deltagaravgift för spelare och ledare som bor i Eskilscupens regi, vilket berättigar tillgång till övernattning i vald boendeform samt måltider i skolmatsal. 

Inbetalning av startavgiften bekräftar lagets plats i Eskilscupen. Ingen återbetalning av startavgiften sker vid utdragning av lag ur turneringen. Eventuell återbetalning av boendekostnaden för enskilda spelare sker endast om ni avbokar före 1 juli. Efter 1 juli sker återbetalning endast mot uppvisande av läkarintyg.

Vid händelse av inställd turnering pga. covid-19 likt sommaren 2020-2021, kommer samma förfarande att gälla även 2024. Det vill säga att möjligheten för återbetalning av startavgift och deltagaravgift kommer att finnas, alternativt tillskjutande av sin plats och avgift till nästkommande upplaga. 

Skolövernattande lag i 7-manna, 9-manna, 11-mannaklasserna

Startavgift: 1500:- per lag.

Boende på hotell och som köper måltider på skolor genom Eskilscupen

Startavgift: 1500:- per lag.

För hotellboende enligt offert från arrangör kontakta 042–6005200 eller 
boende@eskilscupen.nu

Icke övernattande lag & lag med övernattning och måltider i egen regi

Startavgift 11-manna & 9-manna: 1895:- per lag.

Startavgift 7-manna: 1695:- per lag.

Minicupen 3v3 och 5v5 sammandragsfotbollen

Startavgift: 850:- per lag.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften för lag med skolövernattning och måltider är 1575:- per person och gäller även ledare, vilket ger tillträde till övernattning i skolsal från torsdag – söndag, samt måltider genom Eskilscupen fredag x3, lördag x3 och söndag x2. Möjlighet att köpa till mat på torsdagskväll finns också.

Deltagaravgiften skall vara betald senast 
1 juni  och betalningsförfarandet framgår på faktura som följer per mail efter lagets godkännande av anmälan som ni gör via hemsidan.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

per lag

per person

per person

Transfer till och från tåg (t.o.r HBG City)

1200:-

 

 

Tillgång till busslinjen

 

150:-

 

Extra måltider (per måltid):

 

 

 

Frukost

 

 

45:-

Lunch

 

 

90:-

Middag

 

 

90:-

Extra övernattning per dygn 
(avser sön - mån )

 

125:-

 

Extra biljett ledarträff 
(2 ingår i startavgiften för övernattande lag)

 

150:-