Förlängd anmälningstid till Eskilscupen

Skrivet 22 april 2020 23:22

Med anledning av de rådande omständigheterna och den unika omvärldssituation vi befinner oss i har Eskilscupens cupledning beslutat att skjuta fram den ordinarie anmälningstidsgränsen för Eskilscupen 2020 till fredagen 12/6.

Planeringen för ett genomförande av Eskilscupen 2020 fortgår likt tidigare och vi följer givetvis utvecklingen mycket noggrant med direktiven från våra myndigheter och med hänsyn till våra gästers hälsa i första rummet.
Anmälningstakten för vårt genomförande fortlöper likt tidigare, där finns fortfarande platser kvar i samtliga klasser även om vissa närmar sig fullteckning.
Observera att lagets anmälan är bekräftad först när startavgiften för laget är betald.

Cupledningen har utifrån det unika läge vi befinner oss i beslutat att om ett scenario uppstår om att Eskilscupen utifrån de rådande omständigheterna inte går att genomföra, kommer startavgift och deltagaravgifterna återbetalas till de lag som betalt in dessa. Alternativt finns givetvis möjligheten att tillskjuta sin startavgift och säkra en plats och arrangemang av fotbollsfesten Eskilscupen 2021 istället.

Avslutningsvis sänder vi en tacksamhet för ert tålamod, visad förståelse och hopp om att vi tillsammans kan fylla Helsingborgs gator och fotbollsplaner med entusiastiska fotbollslirare, domare, ledare & supportrar i slutet av vecka 31 som vi gjort sedan 1968 i Eskilscupen.

Nästa nyhet: Boka er plats till Eskilscupen 2020!

Skrivet 26 november 2019 17:53
Eskilscupen spelas 30/7 2/8 2020 i sommarstaden Helsingborg och redan nu kan vi se att över 150 lag säkrat sin plats till sommarens stora fotbollsfest. Eskilscupen är Sveriges näst största fotbollsturnering med runt 725 deltagande lag som kombinerar fotboll med en fantastisk sommarupplevelse för både laget och hela familjen. Klasserna är öppna för flickor och pojkar i åldern 1016 år redan nu,... Läs mer